Lý Hòa "Vè hôn nhân gia đình" P2

Mụ nói:
Ông ơi đừng nói dợn
Việc con cái trong nhà
Về bổn phận đàn bà

Vì tôi đẻ nó ra
Tôi có quyền gả bán
Củng mười ngày chín tháng
Nào đơn đẹn, ghẻ sài
Khi lên gường xuống phản
Khi võng nằm xuống phản
Khi võng nằm xuống phản
Nay thành hình thành dạng
Chừ đủ cánh với lông
Mà ông như cho không
Tôi làm sao nghe được
Làm thế nào nghe được
Ông nói:
Theo như lời mụ nói
Như thế lại càng sai
Hỏi mấy đứa con trai
Ai nuôi mà hắn nậy
Làm thế nào hắn nậy
Bên con trai được vợ
Bên con gái được chồng
Cứ bắt mấy đứa đàn ông
Bán hết ruộng ngoài đồng
Mua hoa tai cho vợ
Mua đồ dùng cho vợ
Mụ mi ơi nên nhớ
Nhớ hai chữ cộng đồng
Dân tiến bộ không ngừng
Mụ lấy của người ta
Gửi con mụ đi xa
Mụ có quyền chi mà hỏi
Có quyền gì mà hỏi
Mụ nói:
Theo như lời ông nói
Tôi nghĩ lại đã thông
Theo ý kiến của ông
Tôi đồng thanh nhất trí
Tôi đồng lòng nhất trí

No comments: