BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Wednesday, October 27, 2010

Ca dao dân ca "Tình yêu đôi lứa" P1

Em quyết sang sông lấy chồng cho bõ,
Kẻo trai trong làng chê khó nhỏ nhà,
Một thời chê khó nhỏ nhà
Hai thời chê mẹ chê cha em em nghèo,
Nghèo thì nghèo ba nghèo chín chữ,
Tay em xách chiếc đàn lịch sử xàng xê.
Cây cao bóng bổ tứ phương
Ta nhủ người làm bạn, ai yêu thương chi người.
Chiều chiều nhớ buổi chiều chiều,
Nhớ người áo trắng khăn điều vắt vai.
Du hồ, đá liễu, ngâm thơ
Dầu hao thiếp chịu, đèn mờ thiếp theo.
Mưa giông từ trong lộc đại
Sấm chớp là tại ngoài dòn
Tiếng đồn anh có vợ, có con,
Chèm hèm chi anh tránh con đường mòn không đi.

No comments:

Post a Comment