Tình yêu đôi lứa P3

Ra về anh nỏ cho về
Anh níu vạt áo, anh đề câu thơ
Câu thơ ba chử dành dành
Chử trung, chử hiếu, chử tình là ba,
Chử trung thì để phần cha,
Chử hiếu phần mẹ, hai ta chử tình.
Đi mô ba bốn năm dày,
Khéc kêu cử ngõ, mổi ngày một kêu,
Quạ kêu nam đáo nử phòng,
Người dưng khác họ, đem lòng nhớ thương.
Anh trở lui về chốn củ cho thật chừng,
Kẻo đường quan mới dọn, gập ghềnh khó đi,
Anh trở lui về giá nương mới phải,
ở làm sao trọn ngãi với vợ con anh,
đừng ham má phấn bôi son,mà đưa lòng lạc dạ bỏ vợ con tội tàn.
                                                                                 "còn nữa"

No comments: