Ca dao-dân ca"Quan hệ con người trong gia đình và xã hội" P3

Đố văn đố cả học trò

Trò mô đối được thì ta gả con cho

Trò mô không đối được, bắt cả bò lẫn trâu.

Rau răm đất cứng dể bứng khó trồng

Dẫu thương cho lắm cũng chồng người ta.
Àu ơi … gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bê con thơ
Con thơ tay ẳm tay bồng
Tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông.
Chim khuyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.
Ru con, con ngủ cho ngoan
Để mẹ đi chợ mua cồi bắp non
Bắp non xao xác lộ cờ
Người thương đứng đó giả lơ không chào.
Chồng yêu mái toóc nên dài
Cái duyên nết đẹp, cái tài nên khôn.
Từ khi em về làm dâu
Thì anh dặn bảo trước sau mọi lời
Mẹ già dử lắm em ơi !
Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn lời mẹ cha.
Vợ chồng đầu gối má kề
Lòng nào mà bỏ mà về sao đang
Hồ về chân lại đá ngang
Về sao cho đứt cho đang mà về !

No comments: