Ca dao-dân ca"Quan hệ con người trong gia đình và xã hội" P2

Khó mà quân tới ta ham

Giàu như trai đò tạm nhác chèo hết ăn.

Anh qua làm rể bên em,có thầy có mẹ

Em qua làm dâu bên anh, có mẹ không cha

Tay em bưng bát cơm nước mắt nhỏ ra

Than phụ hồ than than phụ, nước mắt đàn bà bỏ con.

Mẹ ơi con muốn lấy chồng

Con ơi mẹ cũng muốn một lòng như con.

Mẹ bồng con lên ngồi cầu Ái Tử

Vợ trong chồng đứng núi Vọng phu

Biết răng chừ bóng xế trăng lu

Giá như con ve ve nó kêu mùa hạ

Biết mấy thu mới gặp chàng.

Ru con con ngủ cho say

Để mẹ dệt vải dày nhuộm nâu

Cắt quần, cắt áo mẹ khâu

Để cha con mặc cày bừa vụ chiêm.

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi

Ví dầu mẹ chẳng có chi

Chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời.

Lấy chồng cho kịp mẹ lừa

Con đã có con, mẹ ẳm, mẹ đưa vài hồi.

Ru em em hảy nín đi

Kẻo mẹ đánh em thì phải đau

Em đau chị cũng buồn rầu

Bé mồn cái miệng nín mau tức thì.

Một cây tre năm, ba người trẻ

Một cành nè, năm, bảy lẻ khó khăn

Không có nhận xét nào: