Ca dao-dân ca"Quan hệ con người trong gia đình và xã hội" P1

Ra về đường rẻ phân tư

Của Chồng công vợ, ai trao thơ chớ cầm.

Đến đây hỏi thật chị dòng

Có chơi xuân lần nữa hay thờ chồng nuôi con,

Thờ chồng cũng muốn thời chồng

Nuôi con cũng muốn nuôi con

Một mai nhà rách, véc tộng, gổ trên non ai đưa về

Vui chi mà hát mà hò,

Chồng tui đau bụng thủng năm co do trong vườn

Vui chi mà đánh kính soi gương

Mẹ già con dại khổ trăm đường anh ơi

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một, như đường mía lau.

Đêm khuya thắp ngọn đèn dầu

Vợ chồng giở sách dạy nhau i  tờ.

Khó nằm giữa chợ đèo queo

Giàu lâm sơn có của cũng băng đèo mà tìm đi
"Còn nữa"

No comments: