Con coòng Quê tôi

Những con coòng trên cát
Sống cuộc đời di cư
Tùy theo mùa bảo lụt
Mà đào lỗ thấp cao.

Coòng mang sắng áo đỏ
Nổi trên cát trắng ngời
Một con coòng nhỏ thôi
Góp cho đời màu sắc!
Coòng ăn sâu trong đất
Nhã những hạt cát tròn
Như chuõi ngọc con con
Trên cổ cường của bé.

Và trong lời sóng bể
Bổng sống đậy trong tôi
Truyện “Dã tràng xe cát”
Qua lâu lắm một thời…

Con Coòng ở quê tôi
Gắn bó cùng đất nước
Biết nhuộm đỏ cuộc đời
Như máu người trong đất

Phan sĩ Linh

No comments: