Dân số kế hoạch hóa gia đình rồi sẽ đi đến đâu?

Trong khi chương trình mục tiêu y tế Quốc gia đang hô hào phát động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, cung cấp đầy đủ các phương pháp tránh thai hiện đại cho mọi người, không biết bao nhiêu tiền của đổ vào chương trình này nhưng kết quả thì sẽ đi đến đâu khi mà các loại thuốc tránh thai, bao cao su không được bảo quản và cung cấp cho đến tay đối tượng mà nằm ngoài trời một đống để chuẩn bị ra bãi rác ?


No comments: