Duyên quê

Quê anh có một dòng sông,
Hiền hòa nước xuôi ra biển rộng
Quê em có một dòng sông
Đôi bờ ngô lúa mênh mông
Ngọt ngào dòng sông Dinh,
Mặn mà dòng sông Lý
Để đôi chúng mình,
Lưu luyến mải duyên tình quê.
Cánh cò bạc trắng chao nghiêng,
Bờ tre đung đưa đầu võng
Tiếng mẹ ru hời,
Đá mài trăng nước mênh mang,
Đá nhảy - dầu tháng năm,
Tắm mình trong sóng biếc.
Bến chợ - mái đình,
Lưu luyến khách mổi lần qua.
Ơi dòng sông quê cha,
Ơi dòng sông quê mẹ,
Mang nặng trong lòng,
Mưa nắng con rời xa.
Ơi dòng sông quê cha,
Ơi dòng sông quê mẹ,
Bên lở bên bồi,
Năm tháng vẫn thủy chung.
Ơi dòng sông quê cha,
Ơi dòng sông quê mẹ,
Xa cách lại gần,
Mới thấu hiểu tình yêu.

No comments: