Gửi về anh

Anh ở quê nhà em trời Tây
Lắm khi hư ảo ngơ ngẫn say
Để trong đêm ngủ vùi thương nhớ
Vật vả hồn đau nhớ vòng tay...


Hai phương trời xa vời vời mãi
Dẫu nghìn trùng xin đừng lạt phai
Người chồng ơi ! Anh cười hay khóc
Cũng xin giữ tình em tháng ngày

Cô đơn lạc loài đời viễn xứ
Thêm nỗi nhớ anh xót hình hài
Người chồng ơi ! Anh nào có hay
Ngần ấy xót xa lẫn chua cay

Người chồng ơi ! Sao anh buồn mãi?
Hằn lên em mỗi tuổi hao gầy
Tâm sự tình em gởi gió mây
Nỗi nhớ anh khắc khoải trời tây

Phương trời xa cách mây mải bay
Nhớ Anh lệ ướt mắt chiều nay
Nếu Anh còn nhớ lời năm ấy
Gửi theo gió mây một đóa hồng.

No comments: