Hải Trạch hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

Nhân ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12) với chủ đề "Tiếp cận phổ cập và quyền con người", Ban phòng chống HIV/AIDS xã Hải Trạch tổ chức mít tin, diễu hành cổ động, truyên truyền phòng chống HIV/AIDS
Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh dấu 20 năm Việt Nam đối phó với dịch HIV/AIDS. Là cơ hội giúp nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của các cấp lãnh đạo và người dân về phòng, chống HIV/AIDS; mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS, giảm kì thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS; tổng kết đáp ứng của các Bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương, đánh giá chính xác hơn tình hình dịch và nguy cơ lây nhiễm HIV; tiếp tục đẩy mạnh "Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư"
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ mít tin, diễu hành cổ động, truyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại xã Hải Trạch
 

No comments: