Lại tụm năm

Ngồi vắt vẻo trên “Đá mâm xôi”
Một đứa bảo ước gì ăn được
Đứa kia ngâm mình dưới nước,
Gối đầu lên “Rùa đá quát bò đi”.
“Đá vọng phu”năm tháng đứng uy nghi,
Đứa nữa lay hoay khắc tên lên bệ đá.
Còn đứa nữa lặn, ngoi thật kỳ lạ,
Bắt ốc, mò cua lặng lẻ nhét đầy bao.
Đứa cuối cùng đi vơ cành phi lao,
Nhóm lửa bắc xoong, rót rượu hô to nào.. nhậu.
Những con vẹm, con ốc,con cua nhỏ to tốt xấu,
Tụm năm xì xụp, ca rượu chuyền tay,
Cùng hát cười Đá nhảy hóa men say.
Năm mái đầu điểm sương ngở mình còn trẻ,
Ôi biển quê của cái thời thơ bé,
Ta trở về với biển với em đây,
Kỷ niệm tháng năm ùa đến chất đầy./.

No comments: