Mừng tin chiến thắng


Tin chiến thắng reo vang ,
Vang ngõ vang vang khắp xóm làng
Hòa bình, hòa bình quân Pháp tan hoang
Trên đại lang mối thù lai láng
Anh đi mối tình giải phóng
Sắn khoai thơm ngát đầy đồng
Em đi tiếp tế dân công
Trên đường xa khắp bao chiến trường
Lòng mừng, mừng vui sướng
Anh ơi, trên Trung Lào ta đã giải phóng
Hoan nghênh Trung Lào chiến thắng
Quân dân ca khúc hải hoàn.


No comments: