NHẬT TRÌNH ĐI BIỂN CỦA NGƯ DÂN LÝ HOÀ

Kể từ Tự Ðức thập niên

Phong điều vũ thuận bốn phương thái hoà

Bốn bề phẳng lặng can qua

Màn loan nệm gấm xướng ca chơi bời

Tính ngàn một chuyện mà chơi

Nhật trình kế đáo những lời nôm na

Ai về nhắn với ông bà

Ðến khi thương mãi đi ra giữa vời

Trước thời xem gió ngó trời

Sau thời cho biết những nơi hiểm nghèo

Buồm trương ba cánh gác chèo nghỉ ngơi

Tích xưa lời nói không sai

Trâu nằm ngoài núi là nơi thần phù

Vườn đào chúa ngự bao lâu

Trước xem có cửa lạch câu ra vào

Xem lên thấy núi xôn xao

Hè lên sập dưới trở ao lạch Chào

Lạch Chào sóng vỗ lao xao

Cồn Khơi bãi cát dễ vào khó ra

Hòn Sầm nằm dưới còn xa

Hai hòn núi ngọc nằm xa thanh ngoài

Nước trong thấy cách phân hai

Những nơi triều tấn hay ngoài núi không

Nước trong thấy nước trèo bồng

Hai hòn Nhạn một nằm trong bãi Hều

Nước trong thấy nước trong veo

Những nơi nước tía hai đèo non gianh

Qua hai khỏi mãi non gianh

Hai hòn Cầu tứ nằm trong bãi dài

Ngó vào lạch Bạng chẳng sai

Ðền thờ Tứ vị hôm mai rồng chầu

Ðoán xem phong cảnh trước sau

Hẹ nằm án cỏ bao dầu là mê

Nhứt non khoả lấp bốn bề

Băng vàng choi chói chầu về Bần sơn

 Đá biển sơn thờ đền thánh cả

Lễ hội cầu sức khoẻ bình yên  

Kể từ ngày bước chân xuống thuyền

Lấy neo sang ngọc cho yên tấm lòng

.….

Thuận buồm tốt gió ta phòng đi vô

Ði vô thì cứ địa đồ

Tránh ngàn hươu cổ dò sào về Nam

Trên thì hòn Nan, dưới thì hòn Oïi

Ông Cai xạ có quyền cho chơi sang giàu

Cua lạch Khơi lạch Vạn

Buông qua lạch Hiền

Tốt gió bỏ buồm cánh tiên

Chạy qua buồng vạn cho liền hai vai

Trên thì hai vai, dưới con sông xa

Hòn Mực tàu vạn đá long châu

Ðoái nhìn phong cảnh địa màu

Mắt ngư Nam Việt chầu về Nghệ An

Ðất Ngệ An về miền Nghệ Tĩnh

Hòn Cương Gián nằm xế về trên

Ai về Hà Tĩnh phong quan

Muốn vào Lạch Sát thuận đường vui thay

Ðêm khuya thổi ngọn gió Tây

Xuôi xuống cửa Nhẩu một giây an toàn

Cửa Nhẩu ngoài ngàn Vũng Áng

Ðêm khuya thổi ngọn gió Ðông

Xuôi một canh nữa nằm trong vũng Chùa

Vũng Chùa đèo Ngang bãi Xế

Ngó lạch Roòn xa hãy còn xa

Khen ai khéo đặt thay là

Hòn Ông giữa bể chiếu ra ngoài vời

Ðến khi biển lặng thanh trời

Xuôi xuống một đỗi, đỗ thời Linh Giang

Ngoài cửa Linh Giang trong ngàn Ðá Nhảy

Lạch Lý Hoà nước chảy phỏng pheo

Quảng Bình phong cảnh đã nhiều

Xem nước nước biếc, xem đèo đèo cao

Trong Ðâu Mầu ngoài cửa Nhật Lệ

Hòn Thục Ðịa nằm xế về trên

Phía ngoài các vạn, đặt tên ông Hiền

Ông Hiền thiệt đã linh thiêng

Ba quân thiên hạ, xuống lên chẳng lầm

Phơi phơi chẳng nổi chẳng trầm

Phơi phơi mặt nước ầm ầm sóng xao

Buồm trương ba cạnh thẳng lèo

Xuôi xuống một đỗi lần theo mũi Lào

Chín mũi Lào nằm rải rác

Hai mũi trên lác đác rạn rơi

Hết gió ta lại buông khơi

Xuôi xuống một đỗi đến nơi cửa Tùng

Trong cửa Tùng ngoài lao Cồn Cỏ

Ngó mù mù tỏ rõ cồn xa

Ðường về đất Quảng Trị ta

Hết an trấn Việt buông qua cửa Dài

Xem lên trên núi Sĩ Ðài

Lầu cao buông ngự là nơi thái bình

Năm nay vua ngự thái bình

Lái câu thả lưới, lái câu dịu dàng

Trên thì vua ngự ngai vàng

Dưới thì văn võ hai hàng lai cân

Kể ra cho khăp muôn dân

Ngày no tháng đủ dân tình âu ca

Xưa kia nhật trình ta mới kể ra

Bây giờ dần dà ta lại kể vô

Xem trong nhật trình địa đồ mới đặt

Phủ Thừa Thiên lạch Thuận là đây

Ðền Ông cột tháp thành xây

Trình đồn lấy nước rạng ngày ta ra

Buồm trương ba cánh thuận hoà

Xuôi xuôi một đỗi đó là lạch Ông

Ngoài thì lạch Ông trong cửa Rùa mới đặt

Thuận buồm rồi ta bắt Mũi Nhung

Hải Vân chất ngất ngàn trùng

Hòn Hành chỗ đó là trong vũng Hàn

Trong vũng Hàn nhạn nằm phơi cánh

Ngoài mũi Nghê thoang thoảng mộc dung

Sơn Trà vũng cấm dặm trường

Thấy hòn non nước văn chương địa đồ

Ngó mù mù cù Lao nằm án

Lạch đại Chăm lai láng ai ơi

Ngó vào cửa Ðại thương ôi

Hòn Nồm đó mồ côi một mình

Trong sách có dặn trời sinh

Bàn than cửa Xế là trong Hiệp Hoà

Trong Hiệp Hoà ngoài Chủ Liêu, Chủ Ố

Hòn Thúng Binh lỗ chỗ non cao

Lao chân sóng vỗ rì rào

Sa Kỳ, An Vịnh ghé vào nghỉ ngơi

Chốn nghỉ ngơi nhiều nơi phong cảnh

Hòn cù Lao nằm thủng thẳng mọc dương

Khi xưa ông ấy đã truyền

Chạy qua lò rượu gác nền cho khơi

Thảnh thơi 3 chốn thảnh thơi

Xuôi xuống Quảng Ngãi một đôi dặm trường

Thấy hòn Mỹ Á, Sa Huỳnh là trông

Lạch Kim Bằng tam quan là đó

Chốn thanh nhàn vui thú thừa ưu

Nào ai đi sớm về trưa

Bắc mặt lên núi thấy dừa Tam quan

Hết Tam quan sang ngàn Tam Phú

Chạy một hồi rõ rú Ả Gia

Bãi đồ phường mới đã qua

Hòn lang nước ngọt đó là cát bay

Hòn khô nước ngọt là đây

Thấy hòn Nhọn bún rú bày vũng Tô

Khen ai khéo tạc địa đồ

Con thuyền phạm lễ giang hồ nghỉ ngơi

Anh em trò chuyện vui cười

Bắc mặt lên núi thấy người bồng con

Trông chồng ngồi giữa núi non

Ba thu vằng vặc vẫn còn như in

Ðã thấy miệng hòn Cân, hòn Cỏ

Chạy mặt ngoài phải ngó đi vô

San hô cửa Giạ địa đồ

Cù lao chất ngất bốn mùa xanh tươi

Chạy  băng vời Cù Mông là cửa

Qua hai mũi đèo chởm chợ chia ra

Trên thì con Móm, dưới con Bà

Qua hai mũi ấy Vũng La đã liền

Qua vũng La cho liền vũng Lấm

Lạch Xuân Ðài thăm thẳm ngó vô

Xôn xao mặt nước như tờ

Xinh sang trà quế là chùa mả Liêm

Qua mả Liêm cho liền Mả Lấp

Mả Cao Biền cốt cách thời xưa

Mênh mông mặt nước như tờ

Xôn xao trà quế chàng còn thảnh thơi

Trà Nông nay đã tới nơi

Bãi tiên sú sú là vời vũng Môn

Nào ai kể hết bát thôn

Con thuyền ngư nghễ nước non dần dà

Ðầu ghềnh núi Nậy đã qua

Qua hai núi đó là hòn Ô Rô

Vũng Ô Rô bốn mùa cũng khuất

Giữa mặt nồm mặt Bức cũng hay

Sơn xuyên phong cảnh là đây

Non cao bia tạc đá xây nghìn trùng

Ðá chập chồng, non bồng nước ngược

Tạc bia truyền trước thuở Hùng Vương

Chạy qua bãi ấy dặm trường

Một bầy trâu nẹt ào ào sóng xao

Một bầy trâu nẹt lần theo

Cửa lớn cửa bé lạch Eo ra vào

Sóng Ô Rô, Ô Rô mũi Nác

Hòn Chà La tốc tác bò ra

Bến đò hòn Khói đã qua

Lăn buồm dựa chút đó là Nha Trang

Chốn Nha Trang vẻ vang vui thú

Dọn quán hàng cho các lái bán buôn

Ðông bắc thì dựa bãi Chùa

Nồm nam dựa Chụt bốn mùa như ao

Ngoài cù lao đá dăng như vách

Sẵn quán hàng các khách nghỉ ngơi

Câu thơ bầu rượu rong chơi

Buồm trương ba cạnh vợt vời chạy vô

Ngoài Ồ Ồ hòn Nồm sóng bổ

Khỏi đó rồi đã đến Kim Linh

Kim Linh đá vách như thành

Hòn Hành đá vách vây quanh như buồm

Hòn Chông bãi lúa nằm ngành

Hết phủ An Thành đến phủ Tân Biên

Kể từ Ðá Vách Kim Linh

Hai hòn Nội Ngoại để dành có nơi

Thảnh thơi ba cảnh thảnh thơi

Buông xuống một đỗi tới nơi vũng Tròn

Vũng Tròn lai láng mênh mông

Ngó xa thăm thẳm là ngàn mũi Dinh

Qua mũi Dinh cho liền chín dãy

Tắt mặt trời gác mái về đông

Mũi Dinh đã khỏi, khu Ông đã gần

Làng Nhôm, Cà Ná là đây

Lao Cau là đó thoảng ngay Lá Bàn

Ngó vào thuyền đậu nghênh ngang

Làng Bông thả lưới tải trang làm nghề

Lạch Buồm nay đã dựa kề

Cửa thời Phan Rí thuyền bè xôn xao

Hòn Hồng núi Nhỡ đã cao

Bắc mặt xem vào ngó tỏ hòn Rơm

Trong hòn Rơm, ngoài lao Mũi Né

Chạy mặt ngoài chớ lé đi vô

Liệu chừng chốn ấy đã qua

Hòn Ông, hòn Mụ bãi Trần không sao

Nào ai trong dạ muốn vào

Trong thời Mũi Né có ao thẳng bằng

Nào ai bật mặt xem chừng

Phú Hải, Phan Thiết là đèo Tam Cung

Tam Cung khe Cả đã qua

Nào ai bẻ quế cành song

Xem lên một đỗi gánh gồng hai vai

Khe Gà nay đã đến nơi

Hòn Lanh, bãi Gát thảnh thơi một giờ

Gió ồ ồ buồm trương ba cạnh

Qua mũi Ba Gác liền mũi Thi Vân

Ngoài mũi Thi Vân trong thì giếng Bộng

Hòn Vũng Tàu lồng lộng cao không

Thuận rời ba cạnh thẳng sông

Bãi tiền chính giữa nước trong cạn miền

Vũng Tàu vui thú lạ miền

Buồm trương ba cạnh cánh tiên chạy vào

Chỉ múi phân ba chạy lên một rối

Hòn ba xấp xỉ dưới nằm ra khơi

Nào ai củi cuộc sơn xuyên

Nào ai vác búa bửa liền củi cây

Bây giờ gió thổi càng dày

Chạy lên một đỗi thấy ngay thiêng liềng

Cà đao ăn thịt mũi cây khô gác đà

Bây giờ khó nhọc đã qua

Lận một đỗi nữa đó là lạch Dơi

Bây giờ đã khởi ngoài vời

Anh em trò chuyện nghỉ ngơi cuốn buồm

Lái thì lo việc lái buôn

Anh em phố sá nghênh ngang ruợu trà.
1 comment:

NHACF.COM said...

Thêm chức năng nghe nhạc cho blog: cho code này vào gadget để blog của bạn có thêm chức năng nghe nhạc pro..