Đá Nhảy

 Nước non thắm đượm trời mây,
Ai qua Đá nhảy nơi đây hảy dừng,
Một trời sóng nước bâng khuâng,
Hát cùng vách đá nhớ đừng quên nhau.
Trời xanh với biển một màu,
Lý Hòa - Đá nhảy trước sau nặng tình.
Quê hương đâu cũng đẹp xinh,
Nhưng sao cứ ngở quê mình đẹp hơn.

No comments: