Phong Nha

Cùng em thăm động Phong Nha

Mắt xanh trời đất thoáng xa chợt gần

Con thuyền rẽ nước tần ngần

Động tiên hay chốn cõi trần hỡi em!

Vòm cao ríu rít tiếng chim

Từng chòm thạch nhũ đang chìm trong thơ

Nước rơi thánh thót điểm giờ

Bâng khuâng cồn cát đợi chờ bước chân

Lâng lâng em đi bên anh

Bồng bềnh sương tỏa bồng bềnh niềm vui…

Lên hang tiên đến cổng trời

Kỳ công tạo hóa tuyệt vời là đây

Thăm Phong Nha chỉ một ngày

Cái tên ngây ngất men say một đời

Phong Nha ơi! Phong Nha ơi!Hoặc đọc ngược lại như sau:Phong Nha ơi! Phong Nha ơi!

Cái tên ngây ngất một đời men say

Thăm Phong Nha chỉ một ngày

Kỳ công tạo hóa là đây tuyệt vời

Lên hang tiên đến cổng trời

Bồng bềnh sương tỏa niềm vui bồng bềnh …

Lâng lâng em đi bên anh

Bâng khuâng cồn cát bước chân đợi chờ

Nước rơi thánh thót điểm giờ

Từng chòm thạch nhũ trong thơ đang chìm

Vòm cao ríu rít tiếng chim

Động tiên hay chốn hỡi em cõi tần!

Con thuyền rẽ nước trần ngần

Mắt xanh trời đất thoáng xa chợt gần

Cùng em thăm động Phong Nha.

Phan sĩ Linh

No comments: