Tình yêu đôi lứa P11

Trăng lên đến đó rồi tề,
Nói chi thì nói em về kẻo khuya.
Ôi thôi rồi bình tích bể đôi
Chén chuông kia lở bộ, ai ngồi với ai ?
Em nghe anh có vợ bên làng,
Đóng chiếc thuyền nho nhỏ, vội vàng sang thăm,
Thăm anh một chút mà về,
Kẻo trăng trên trời nỏ có, bốn bề mây mưa.
Mưa xa trong núi mưa về
Đôi ta ướt áo đầm đề cả đôi
Xa xôi chi đó mà lầm
Một bên cửa ngỏ nói thầm cũng nghe.
Ra về nói bạn chơi vơi
Nhớ chiếu bạn trải nhớ nơi bạn nằm.
Trăm năm ai chớ bỏ ai
Chỉ thuê nên gấm, sắt mài nên kim.
Cá khôn ằm trong hồ cạn
Bởi trời đầy hạn hắn nhảy xuống lổ sâu.
Ta hỏi ơ người quân tử
Cứ thả cá xuống buông câu chi hoài.
Cây lên rừng cây cùng hóa núi
Cá dưới biển dặm dủi chờ sao
Gặp anh khốn hỏi lợ chào
Cứ nhìn nhau lưng lẻo, nước mắt trào như mưa.
""còn nữa"

No comments: