Tình yêu đôi lứa P4

Ai về nhắn nhủ nhạc gia,
Đành lòng cô quạnh hai ta kết nguyền.
Khi tê em chưa có chồng thì anh không dóc lòng gánh vó, 
Cây tam thất trồng ba bảy chậu
Ba bảy chậu là hai mốt hàng
Cây xanh, cây úa, cây vàng,
Đố trai nam nhi đối được
Thiếp theo chàng về dinh.
Em không tham bồ ló anh đầy,
Mà em tham anh một chút, có mẹ thầy như em,
Em không tham nhà gường,tảng đá,
Em không tham cửa ván, song huê,
Em tham anh một chút, kẻo người ta chê con người.

Em có chồng rồi, anh đón ngỏ giao thơ,
Giao thơ em nỏ dám cầm,
E mai lụy nhỏ, ướt đầm thơ đi.
Đêm năm căn, em nằm không bén lác,
Ngày sáu khắc nắng chát mưa chan,
Anh ra đi ngộ bệnh thương hàn,
Dầm sương dải nắng, nổi cơ hàn ai lo.
Ai bưng cơi trầu đến đó
Khoan khoan chịu khó bưng về,
Em đây không phải em chê
Em còn nuôi thầy với mẹ
cho trọn bề hiếu trung.
Dầu hao, tim bấc cũng hao,
Cho anh chọn lấy nơi nào cho thơm,
Chàng ràng như cá trong nơm,
Nhiều con mà rạng, biết đơm con nào.
Trong xa thì tưởng cục trầm,
Đến nhầm mới biết, hóa nhầm cộc tre.
Xa xôi chi đó mà lầm,
Phải hương hương cháy, phải trầm trầm thơm.
Ai về nhắn nhủ bạn nguồn,
Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên.
Tháng ba trong nước em ơi,
Nào tiền riêng dấu mẹ thì nuôi anh cùng.
Đi mô cho thiếp đi cùng ,
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam.
Sen xa hồ, sen khô hồ cạn,
Lựu xa đào, lựu ngã, đào nghiêng,
Tuần này xa nọ, ái duyên,
Trai sầu tương tư ngồi vọng, con gái ưu phiền ngàn năm.

No comments: