Tình yêu đôi lứa P6

Trèo lên cây táo, hái một quả táo,
Mồ hôi chưa ráo áo khách chưa khô,
Tai em nghe ai ngã xuống ao hồ,
Tay em bưng chén thuốc cứu nổi cơ đồ của anh.
Thở thanh xuân anh nguyền với em,
Có cơm ăn cơm, không cơm ăn cháo,
Anh nguyền với em, không có áo da lại bọc da,
Anh nguyền với em ở cho trên thuận dưới hòa,
Giả như Phạm Công thuở trước ở với Cúc Hoa trọn nguyền.
Ngọn sông đào vừa trong, vừa chảy,
Anh đi kén vợ mười bảy năm nay,
Tình cờ bắt gặp nàng đây,
Như cá gặp nước như mây gặp rồng,
Mây gặp rồng phát phong, phát vũ,
Cá gặp nước con ngược con xuôi,
Chồng Nam vợ Bắc em ơi,
Sao em chả lấy một người như anh ?
Vào vườn hái quả cau xanh,
Bổ ra làm sáu mời anh xơi trầu,
Trầu này têm với vôi trầu,
Ở giữa độn quế hai đầu thơm cay,
Mời anh xơi miếng trầu này,
Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng,
Dù chẳng nên đạo vợ chồng,
Thì anh cũng thấu tấm lòng cho em.
                                            "còn nữa"

No comments: