Tình yêu đôi lứa P7


Xa thì xa tình em đang còn lai vãng,
Duyên thiếp nợ chàng chưa mãn thu đông,
Làm trai như anh cách đôi,ba đời vợ,
Làm gái như em trở một đời chồng,
Giá như em gánh nặng bỏ giữa đồng bơ vơ.
Thuở thanh xuân anh nói với em,
Như rìu chém đá, như rượu chém đất,
Như mật rót vào chai,
Nay chừ anh đã nghe ai bỏ lều
Tranh rách nát sơ sài rồi thôi.
Thôi thôi công uổng danh hư,
Ta trao trầu cho bạn dứt từ không ăn.
Thôi thôi bớ bạn vô đây,
Can chi mà đứng ngoài cây mãng cầu,
Vô đây hút thuốc ăn trầu,
Để em phân giải một vài câu tâm tình.
Anh ngồi trông lên, bốn bề cất lên,
Anh có vợ rồi dăng cứ loẽn ngoẽn chối không,
Một mai em đi qua cửa sổ thấy em bồng con thơ.
Gió mát trăng thanh gió đưa đèn tắt,
Cảm thương mẹ già nước mắt không khô.
                                                 '"Còn nữa"

No comments: