Tình yêu đôi lứa P9

Trăng rằm đả tỏ lại tròn,
Củ lang đất cát đã ngon lại bùi,
Em gặp anh đây đã khỏe lại vui,
Tam tứ sầu giải hết, mặt tươi như thường.
Cá chôm cá mới ở đìa,
Thấy em anh mới sớm khuya chốn này.
Đói lòng ăn nữa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương,
Người thương, ơi hởi người thương,
Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng.
Hởi cô thắt dải lưng xanh,
Ngày ngày thấp thoáng bên mành chờ ai ?
Trước đường xe ngựa bời bời,
Bụi hồng mờ mịt ai người mắt xanh.
Cá buồn cá lội thung thăng,
Người buồn người biết đải đằng cùng ai.
Phương đông chưa rạng sao mai,
Đông hồ chưa cạn lấy ai bạn cùng.
Đôi ta cùng bạn chăn trâu,
Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hàng,
Bao giờ cho gạo bén sàng,
Cho trăng bén gió, cho nàng bên anh.
Ngó ra ngoài tận biển đông,
Thấy mây thấy nước, sao không thấy chàng.
Nghe lời bạn nói đậm đà,
Chồng con chưa phải, rứa mà em thương.
                                             "Còn nữa"

No comments: