Văn tế xướng

Uy nghi biểu tượng Lý Hòa
Sừng sửng, hoành táng bài ca thay lời
Hồn thiêng sông núi, biển trời
Tổ tiên linh ứng đời đời sáng soi
Hương chong đèn rạng ngời ngời
Trầm thơm ngan ngát vang lời cầu siêu
Chuông ngân, mỏ vọng sớm chiều
Sóng reo, đất thở những điều tri ân
Hương hồn liệt sĩ, nhân thần
Cưỡi mây theo gió quây quần về đây
Lòng thành lễ bạc, khói bay
Cầu nguyền kính bái tỏ bày biết ơn
Công đức trời biển tổ tiên
Tiền bối, liệt sĩ tâm nguyện tạc ghi
Kính xin phù hộ, độ trì
Phát tích học vấn, xóa đi đói nghèo
An xin xã hội luôn theo
Lòng Dân, ý Đảng lái chèo buồm dong
Hư hư, sắc sắc, không không
Linh hồn siêu thoát trong lòng quê hương
Hỡi ai còn ở chiến trường
Mau về với mẹ, người thương đang chờ
Âm dương cách trở sông đò
Tìm về theo hướng ngọn cờ cầu siêu.

No comments: