Vè cá keo

Cá keo mà ăn ngoài khơi
Muốn đi cho sớm, sợ trời dông mưa
Thân tôi đi sớm về trưa
Một chục hai rưỡu, bưa vừa chợ hôm
Cấy tui thì đi mua tôm
Để đêm mà chạy gió nồm pheo pheo
Chạy ra đến chổ cá keo
Móc mồi thả xuống, tuông lên xè xè
Câu thời những bớp,những bè
Những thu, những ảu chở về đầy khoang
Chiều chiều gió thổi đông ngang
Ba buồn, bẹp cánh đè làng mà vô
Mà vô đến chổ Đông cô
Làng chùa, hàng dổi, đình ngừa lao xao
Cây tre đựng xuống hàng rào
Bắt anh lặn xuống, cầm sào ra khơi

No comments: