Vè kén rể

Muốn lấy con choa, bắc cầu thượng đế
Muốn lấy con choa, mần rể cho lâu

Muốn lấy con choa, cặp trâu cho lớn
Muốn lấy con choa, con lợn quan năm
Muốn lấy con choa, đôi tằm cho tốt
Muốn lấy con choa, cáihộp cho dài
Muốn lấy con choa, mười ai chiếc đủa
Muốn lấy con choa, một quả tôm hùm
Muốn lấy con choa, một đùm bánh rán
Choa ăn cho ngao cho ngán
Choa gả con cho
Ba đồng một cái quạt mo
Khăn vuông choa đội, cục xôi choa mừng.

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.