Bslyhoa: Vấn nạn dùng thuốc

Bslyhoa: Vấn nạn dùng thuốc: "Cuộc sống thời kỳ hiện đại người ta muốn cái gì cũng thật nhanh, nhưng ngược lại có cái càng nhanh chừng đâu thì chậm chừng ấy, có khi chậm ..."

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.