Ca dao-dân ca"Quan hệ con người trong gia đình và xã hội" P8

Khoan khoan ơi mụ chèo đò

Bắt ông cầm lái dặn dò trước sau.

Bất nhân chi lắm ông chài !

Thiếu chi sông mà ông không vại

Mà ông cứ vại dài sông ni.

Phen này chí quyết làm nên

Ai thù không lện, ai hềm không lo

Không lo cái áo rách quầng

Gió nồm nước lớn có vải Nha Trang đưa về.

Cấy tui thì đi mua tôm

Để đêm mà chạy gió nồm pheo pheo

Chạy ra đến chổ cá keo

Móc mồi thả xuống truông lên xè xè

Câu thời những bớp những bè

Những thu, những ảu chở về đầy khoang

Chiều chiều gió thổi đông ngang

Ba buồm bẹp cánh đè làng mà vô

Mà vô đến chổ Đông cô

Làng chùa, hàng dổi, đình ngừa lao xao

Cây tre đựng xuống hàng rào

Bắt anh lặn xuống cầm sào ra khơi.

Mẹ ơi con muốn đi phiên

Cho con đi một chuyến kẻo ông qua viên đội hầu

Đội hầu thì nó đội hầu

Sang bên đống cát mà chơi cầu đá đu

Đá đu thì nó đá đu

Kiến càng thì hát bội

Con cá thu thì cầm chèo.

Buôn bán mần chi cho thúng mủng tàn hư

Cuối mùa rút lại chẳng dư đồng nào.

Ai từng ăn gạo nước hai

Đã từng nếm mật chông gai mà về.

No comments: