Tình yêu đôi lứa P13

Anh kiếm nơi mô cho cây cả lá xanh
Kiếm nơi mô đông chị, đông anh mà nhờ.
Anh ơi chớ vội bắt tay
Ông bà tơ nguyệt coi ngày xe duyên
Ông tơ xe duyên xe nợ
Bà nguyệt xe vợ xe chồng,
Xe cho gấp gấp nội trong vòng tháng ni.
Chàng rằng thiếp một theo mây,
Con thơ để lại chốn này ai nuôi
Ai nuôi con trống gà vàng
Nữa đêm dậy gáy cho chàng thức khuya
Thức khuya thì lại đói lòng
Bạn cười xin chịu , con nhà dòng háu ăn.
Tiếng đồn chông gai đã dữ
Quyết ghé mình vào hỏi thử chông gai
Ta từng ở chốn chông gai mà về.
Đôi ta như ngọn buồm tàu
Có cân đôi thì lấy nỏ ham giàu nơi mô
Ham giàu mà chộ giàu chưa
Vừa ăn vừa khóc như mưa tháng mười.
Non nước trùng khơi chừng
Ái ân đôi chử xin đừng có quên,
Tình sầu mong trả nghĩa đền
Đừng vui chốn khác mà quên chốn này
Nước non vơi rồi lại đầy,
Tình kia chưa trả nghĩa này chớ quên.
"Còn nữa"

No comments: