Tai nạn ÔTôNgày 27/1/2011 một chiếc ô tô tải đang chạy trên đường quốc lộ IA, do trời mưa xe chạy nhanh, lái xe đã đưa xe xuống ruông lúa chơi

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.