Tai nạn ÔTôNgày 27/1/2011 một chiếc ô tô tải đang chạy trên đường quốc lộ IA, do trời mưa xe chạy nhanh, lái xe đã đưa xe xuống ruông lúa chơi

No comments: