Lý Hòa -Danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

Bạn đọc thông cảm vì danh sách được viết qua bảng mã TCVN3 nên khi cần xem phải tải về máy tại đây

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.