BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Wednesday, March 23, 2011

Lý Hòa - Một số hình ảnh lễ khởi công chùa Vĩnh Phước


(KTS Đàm Quốc Việt, đứng ở giữa)


No comments:

Post a Comment