Một đoạn video về làng Lý Hòa

1 comment:

tongchen@seattle said...

Greetings from USA! Your blog is really cool.
Are you living in Vietnam?
You are welcomed to visit me at:
http://blog.sina.com.cn/usstamps
Thanks!BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.