BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Thursday, March 31, 2011

Video mới Làng Lý Hòa P1

Video được gia đình Bác Phan Hải cung cấp

No comments:

Post a Comment