Hội thảo đánh giá hoạt động Dự án tăng cường phòng chống sốt rét


Sáng nay 25/04/2011 TTYTDP Huyện Bố Trạch tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động dự án tăng cường phòng chống sốt rét năm 2010, kế hoạt phòng chống sốt rét năm 2011, và phát động chiến dịch " tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm" 2011. Tham dự hội nghị có bs Trần Tấn An Trưởng Phòng Y Tế Huyện Bố Trạch, Ban giám đốc và cán bộ nhân viên TTYT Dự Phòng Huyện Bố Trạch cùng 30 y bác sỹ Trưởng Trạm Y Tế đóng trên địa bàn Huyện Bố Trạch.

Thay mặt ban dự án tăng cường phòng chống sốt rét Huyện Bố Trạch, đ/c Bs Nguyễn Tất Thắng giám đốc TTYTDP Huyện Bố Trạch đánh giá việc thực hiện Dự án tăng cường phòng chống sốt rét năm 2010, kế hoạch hoạt động của Dự án tăng cường phòng chống sốt rét năm 2011. Trong năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng TTYTDP và  Phòng Y Tế Huyện đã phối hợp với nhau để cùng chỉ đạo các TYT xã thực hiện tốt công tác phòng chống sốt rét, các biện pháp tích cực như: Giám sát dịch tể, phát hiện điều trị bệnh nhân sốt rét. Phun, tẩm hóa chất phòng chống sốt rét đã thực hiện dồng bộ cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tình hình sốt rét trong địa bàn Huyện ổn định, bên cạnh đó đ/c  cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong năm 2011 như : Việc quản lý bệnh nhân, người đi làm ăn ở vùng sốt rét lưu hành về nhiều nơi chưa chặt chẽ; Chỉ tiêu cấp thuốc tự điều trị, lấy lam máu phát hiện KSTSR nhiều TYT xã đạt còn thấp. Hệ thống báo cáo thống kê chưa tốt, số liệu còn chồng chéo nhau; Nhiều TYT nộp báo cáo còn chậm, thậm chí không nộp báo cáo; Công tác truyền thông PCSR còn chưa đa dạng; Tư tưởng chủ quan đã xuất hiện khi tình hình sốt rét nhiều năm ổn định; Một số điểm kính báo cáo số lam chứ không nộp lam báo cáo như quy định

Thay mặt Ban chỉ đạo  an toàn thực vệ sinh phẩm  ,đ/c bs Lê  Thị Hoài Thu phó giám đốc TTYTDP Huyện Báo cáo tình hình hoạt động đảm bảo VSATTP năm 2010, kế hoạch triển khai “tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm”năm 2011 và phát động chiến dịch “tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm”năm 2011.

Chiến dịch truyền thông về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phổ biến nội dung Luật an toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Y tế, các Bộ, ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kiến thức khoa học về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, thanh tra liên ngành về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời xử lý các cơ sở vi phạm, góp phần lặp lại “kỷ cương” trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, đem lại lòng tin cho người tiêu dùng.

Chủ đề của tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm năm 2011 là : “Sản xuất - kinh doanh - sữ dụng thực phẩm theo luật an toàn thực phẩm”
Sau lễ phát động, Các thành viên tham dự cùng xe mang thông điệp Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã diễu hành trên các tuyến đường chính trong khu vực Huyện Bố Trạch.Bs Lê  Thị Hoài Thu. Phó giám đốc TTYTDP Huyện Bố TrạchBs Trần Tấn An. Trưởng Phòng Y Tế Huyện Bố Trạch


No comments: