KẾ HOẠCH“ Triển khai phòng chống dịch SXH,Tả,Sốt rét”

PYT HUYỆN BỐ TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ HẢI TRẠCH                        Độc lập - Tự do  Hạnh phúc
        KH.Số:06 TYT
                                                                                            Hải trạch ngày 9 tháng 04 năm 2011
                                                                KẾ HOẠCH
“ Triển khai phòng chống dịch SXH,Tả,Sốt rét”


Kính giữ : PYT Huyện Bố Trạch
                :UBND xã Hải Trạch
                :Các ban ngành trong toàn xã
Căn cứ theo  hướng dẫn của PYT Huyện Bố Trạch về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết,dịch tả,sốt rét trên địa bàn .
Dịch Sốt xuất huyết,Tả,Sốt rét là một loại dịch có khả năng lây lan rất nhanh, . Mức độ diễn biến nguy hiển đến tính mạng của con người.Do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh như vậy nên Trạm Y tế lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh như sau:

 Nội dung chung:
 A, Khi chưa có dịch
-        Thông báo tình hình dịch bệnh  trên hệ thống phát thanh của xã hàng ngày.
-        Phát động toàn dân VSMT ,tham gia công tác diệt ruồi muỗi, bọ gậy, VSATTP.Sữ dụng nước sạch.Uống thuốc dự phòng sốt rét khi đến vùng có sốt rét lưu hành.
-        Nghiêm cấm các quầy bán hàng rong,các quán ăn không hợp vệ sinh.
-        Kiểm tra nghiêm ngặt lương thực thực phẩm tại chợ,các hộ sản xuất kem,đá.Nghiêm khắc xữ lý các trường hợp vi phạm an toàn lương thực thực phẩm.
-        Tăng cường giám sát ca bệnh.Nghiêm cấm tuyệt đối điều trị tư các trường hợp bệnh nhân bị dịch bệnh.
-       
B,  Khú dịch xãy ra: đề nghị
1-UBND : 1 cán bộ phụ trách chung
     -    Ra quyết định thành lập ban phòng chống dịch.
-        Thông báo và tiển khai công việc phòng chống dịch cho lảnh đạo các thôn được biết.
-        Ra quyết định xữ phạt hành chính đối người vi phạm VS MT,VS ATTP
2- Ban lảnh đạo thôn: 8 trưởng thôn + 8 Bí thư thôn + 8 Phụ nữ thôn
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cho nhân dân trong thôn được biết.
-        Phát động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường,diệt ruồi nhặng, muỗi,bọ gậy ,sữ dụng nguồn nước sạch,VS ATTP thực hiện khẩu hiệu ăn chín uống sôi.Uống thuốc dự phòng khi đến vùng sốt rét lưu hành.
3- Ban công an và xã đội; 2 cán bộ
     - Thực hiện xữ lý các  trường hợp vi phạm VS MT, VS ATTP.
4- Ban văn hoá thông tin: 01 cán bộ
-        Thông báo tình hình dịch bệnh cách phòng chống dịch trên loa truyền thanh hằng ngày. Thông tin cập nhật do Trạm Y Tế cung cấp.
5- Đoàn thanh niên,Phụ nữ xã: 02 cán bộ
     - Tham gia ,tuyên truyền toàn dân VS MT , VS ATTP,vân động các đối tượng có nguy cơ bị sốt rét đến Trạm Y Tế nhận thuốc uống dự phòng.
6- Các cấp lảnh đạo nhà trường: 4 hiệu trưởng 3 cấp nhà trường
-        Thông báo cho toàn thể học sinh được biết dịch bệnh.
-        Nghiêm cấm tuyệt đối các em ăn uống hàng quà bán rong.
7- Ban quản lý chợ: 02 cán bộ
-        Phối kế hợp kiểm tra,tuyên truyền VS MT, VS ATTP tại khu vực chợ Lý Hoà.
8- Y Tế thôn bản: 7 y tế thôn bản
-        Giám sát ca bệnh tại thôn.
-        Giám sát tình hình VS MT, VS ATTP và tình hình khám chữa bệnh tư nhân tại thôn.
-        Phối hợp các lực lượng truyền thông giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng
-        Tuyệt đối không điều trị bệnh nhân bị  dịch bệnh tại nhà.
9- Nhân viên trạm Y tế: 4 cán bộ
-        Chuẩn bị tốt mọi phương tiện vật tư,thuốc phòng chống dịch.
-        Giám sát ca bệnh.
-        Chẩn đoán và điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
-        Cập nhật mọi thông tin cho Ban văn hoá thông tin xã để thông báo cho cán bộ và toàn dân được biết.
-        Tham gia kết hợp với Ban công an, Xã đội ,BQL chợ kiểm tra và xữ phạt hành chính các cá nhân hộ gia đình vi phạm VS MT ,VS  ATTP.


                                                                                           T/M Trạm Y Tế
                                                                                            Trưởng Trạm

                                                                                          Bs hồ Văn thuân


Nơi gữi: Lảnh đạoĐảng ủy,HĐND,UBND.
            : Lảnh đạo các thôn.
            : Lảnh đạo các ban nghành cấp xã
            : Lảnh đạo 3 cấp nhà trường.
            : Lưu.
In bài này

No comments: