BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Sunday, April 24, 2011

Một số hình ảnh Chùa Vĩnh Phước - Làng Lý Hòa đang thi công

No comments:

Post a Comment