BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.


Thursday, April 28, 2011

Một số mẫu đề thi cuối năm môn toán của trường Tiểu học Hải Trạch

Để chuẩn bị tốt cho việc thi cuối năm học 2010 - 2011. Trường Tiểu Học Hải Trạch có một số mẫu đề môn toán, Phụ huynh nào có nhu cầu thì tải về để ôn luyện cho các em:

- Đề thi môn toán lớp 3 tải tại đây
- Đề thi môn toán lớp 4 tải tại đây
- Đề thi môn toán lớp 5 tải tại đây

No comments:

Post a Comment