Một số mẫu đề thi cuối năm môn toán của trường Tiểu học Hải Trạch

Để chuẩn bị tốt cho việc thi cuối năm học 2010 - 2011. Trường Tiểu Học Hải Trạch có một số mẫu đề môn toán, Phụ huynh nào có nhu cầu thì tải về để ôn luyện cho các em:

- Đề thi môn toán lớp 3 tải tại đây
- Đề thi môn toán lớp 4 tải tại đây
- Đề thi môn toán lớp 5 tải tại đây

No comments: