TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG PHONG TUYẾN XÃ HUYỆN BỐ TRẠCH

Tạp huấn chương trình phong
Để nâng cao trình độ hiểu biết về bệnh phong cho cán bộ tuyến xã phường, nhằm phát hiện sớm, điều trị sớm, phòng tránh tàn tật cho bệnh nhân phong, từ ngày 26/04 -27/04/2011 Trung Tâm Phòng Chống Bệnh Xã Hội Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phòng chống bệnh phong
Đối tượng tham gia là cán bộ chuyên trách, cán bộ y tế thôn bản, cộng tác viên dân số và đại diện ủy ban đoàn thể của xã Hải Trạch và Thanh Trạch thuộc huyện Bố Trạch gồm 16 cán bộ . Lớp tập huấn đã cung cấp cho các học viên kiến thức về chẩn đoán, điều trị bênh phong và cơn phản ứng phong, cách khám phát hiện sớm bệnh phong, phòng ngừa tàn tật do phong và điều tra bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh phong trong cộng đồng để chuẩn bị cho TTPCBXH Tỉnh, Chuyên khoa da liễu Huyện Bố Trạch kết hợp với Trạm Y Tế khám lọc loại phát hiện bệnh nhân phong trong thời gian sắp đến.No comments: