30 tên lâm tặc ngang nhiên 'đại náo' trạm kiểm lâm

14 giờ chiều nay, ngày 23/5/2011, tại Trạm kiểm lâm xuyên Á trên địa bàn huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), 30 tên lâm tặc ngồi trên 15 chiếc xe máy đã ùa vào trụ sở của trạm đập phá đồ đạc, hành hung các chiến sỹ kiểm lâm. xem bài viết tại đây

Trong số cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc hành hung có anh Phan Thành Long  (không phải là Phạm Thanh Long), là người Lý Hòa ( con của Anh Phan  Lộc và Cô Phạm Thị Điệp) ở thôn Quốc Lộ IA.

No comments: