Đại hội Chử Thập Đỏ xã Hải Trạch nhiệm kỳ 2011 - 2016

Sáng nay tại hội trường UBND xã Hải Trạch Hội chứ Thập Đỏ xã tổ chức Đại Hội Đại Biểu nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tham dự với Đại Hội có các đ/c Thường trực Huyện Hội, Các đ/c Thường trực Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban ngành cấp xã, các đ/c đại diện cho Hội Thập Đỏ các xã bạn,  và 120 đại biểu đại diện cho các chi hội Thập Đỏ các thôn cùng có mặt tham dự buổi lễ. Sau 1 buổi làm việc Đại Hội đã bầu ra 21 đ/c BCH khóa mới và BCH bầu ra 3 đ/c thường trực Hội , Gồm đ/c Phan Khắc Hồng giữ chức CT HCTĐ xã, đ/c Hoàng Trọng Thắng  giữ chức P.CT HCĐ xã và Đ/c Hoàng Thị Minh. Đại Hội cũng nhất trí bầu 5 đ/c thay mặt cho Hội CTĐ xã tham dự Đại Hội CTĐ Huyện.
Sau đây một số hình ảnh của Đại Hội :No comments: