Bắt 2 đối tượng trong đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép


Ngày 9 tháng 5 năm 2011 CA Tỉnh Ninh Thuận phối hợp với CA Tỉnh Quảng Bình về Hải Trạch bắt 2 đối tượng Đ và L ở thôn Quốc Lộ IA  trong đường dây đưa người ra nước ngoài trái phépNo comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.