Thông báo từ Trạm Y Tế Hải Trạch

Ngày 19 tháng 5 năm 2011, Trạm Y Tế Hải Trạch phối hợp với  Đoàn chuyên khoa Da liễu và Bướu cổ của Tỉnh Quảng Bình và TTYTDP Huyện Bố Trạch khám và cấp phát thuốc miễn phí cho toàn dân xã Hải Trạch.
Thời gian : 1 ngày ( Theo giờ hành chính )
Địa điểm : Tại Trạm Y Tế xã Hải Trạch
Vậy Trạm Y Tế Hải Trạch thông báo cho toàn thể nhân dân được biết và tranh thủ thời gian đến để được khám và điều trị.
                                                                            T/M TRẠM Y TẾ HẢI TRẠCH
                                                                                      TRƯỞNG TRẠM
                                                                                               (Đã ký)
                                                                                      Bs Hồ Văn Thuân

No comments: