DANH SÁCH THANH NIÊN NHẬP NGŨ NĂM 2011

(Hình Internet)

Ngày 23 tháng 6 năm 2011, tại  Hội trường UBND, Hội Đồng Nghĩa Vụ Quân Sự xã Hải Trạch họp, bàn bạc thống nhất và chốt đối tượng sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2011.
Sau đây danh sách Thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2011.

TT
HỌ VÀ TÊN  
NĂM
SINH
CON ÔNG
CON BÀ
THÔN
KL SK
1
Nguyễn Mạnh Lực
1992
Nguyễn Duy Quý
Phan Thị Liên
Tân Lý
L2
2
Hồ Quốc Thắng
1992
Hồ Ngọc Cảnh
Hoàng Thị Thắm
Nội Hòa
L2
3
Nguyễn Quang Hiếu
1992
Nguyễn Quang Hiền
Hoàng Thị Liên
Ngoại Hòa
L2
4
Đoàn Ngọc Vĩ
1992
Đoàn Thắng
Phan Thị Phượng
Nội Hải
L2
5
Lê Văn Bảy
1991
Lê Trọng Á
Nguyễn Thị Hòa
Nội Hòa
L1
6
Nguyễn Văn Bắc
1993
Nguyễn Phong
Phan Thị Huê
Nội Hải
L2
7
Hoàng Chung 
     (Dự bị)
1993
Hoàng Bàn
Đoàn Thị Hòa
Nội Hòa
L2

No comments: