Hội nghị tổng kết bầu cử

Ngày 21 tháng 6 năm 2011 Tại Hội trường UBND xã Hải Trạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử HĐND nhiệm lỳ 2011 - 2016. Về dự với hội nghị có các đ/c Lảnh đạo Đảng Ủy - HĐND - UBND - và các đ/c trong  ban bầu cử xã, tổ bầu cử ở các thôn.
Thay mặt Ban bầu cử Xã Hải Trạch đ/c Hồ Thăng Long CT UBND xã đắn giá những ưu khuyết điểm của công tác bầu cử tại địa bàn xã nhà qua đó biểu dương tinh thần thái độ phục vụ tận tình, chí công vô tư của một số tổ bầu cử, đặc biệt chỉ rỏ nhưng mặt yếu kém hạn chế của tổ bầu cử thôn Trung Hòa, Nội Hòa. Trong thời gian sắp đến sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những cá nhân, tổ chức liên quan theo luật định.
No comments: