SINH NHẬT CỦA TÔI

Khi ngang qua Bàu Cừa
Ba chỉ tay, về hướng núi
Nơi ấy con ra đời
Ngày một tháng sáu Mậu thân...
Khi ngang qua Bàu Cừa
Hướng mắt về núi đá
Nơi ấy ta ra đời
Chim kêu bầy, vượn hú đàn...
Khi ngang qua Bàu Cừa
Soi mắt mãi đi tìm
Nơi chôn rau cắt rốn
Chỉ còn lại một màu xanh
Ôi chiến tranh, chiến tranh
Buộc ta sinh ra ở chốn rừng xanh
Để nay ta mãi đi tìm
Cột nguồn nơi chôn rau cắt rốn.

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.