Đưa con đi thi

Ba ngày nay Tôi cùng với một số Phụ huynh của Lý Hòa đưa con đi thi tốt nghiệp PTTH, có nhà đi kèm một người còn có nhà 3 đến 4 người, không đi thì không đành lòng, mà đi rồi thì ngồi cũng chẳng yên, nhất là thi môn toán, văn thời gian kéo dài 2h30 phút. khi nghe tiếng trống vào lớp thì trong lòng cũng lốp bốp như mình đang đi thi, khi tiếng trống thu bài vừa dứt chờ đợt thí sinh ra cổng thấy đứa nào cười tươi thì cha mẹ an lòng, còn thấy đứa con không cười thì cha mẹ như muốn khóc theo. Mấy Phụ huynh Lý Hòa thường ngồi thành cụm nhỏ, khi con vào phòng thi thì ở ngoài cha cũng đi thi "rượu" , chỉ có biết làm vậy để giết thời gian chứ chẳng biết làm gì, khi gần đến thời gian thu bài thì lúc đó cũng tan cuộc mấy anh em đã sương sương, chuẩn bị đón con về. 
Nhìn chung năm nay đề thi vừa sức của học sinh trung bình khá có thể làm tốt.


Phượng vỹ ở Trường PTTH số 1 và số 5 Bố Trạch
Phụ Huynh đang ngồi chờ con thi


No comments: