Đường, Cầu chưa đặt tên

Giữa trưa nắng hè vàng cả mắt, mượn được cái máy ảnh, nãy ra ý nghĩ về con đường và cái cầu mới của Làng chưa được đặt tên, đến nơi cần chụp tôi làm luôn vài kiểu để bà con xa gần được thấy và liệu ai có nghĩ ra một cái tên nào hay đặt tên cho đoạn đường mới nối từ tiếp giáp giữa thôn Nội Hòa và Thượng Hòa ( gần Đình Làng) ra đến chợ mới, và trên đoạn đường ấy có một cây cầu song song với cây cầy cụt cũng chưa được đặt tên.Riêng bản thân tôi suy nghĩ nếu đưa tên đường và tên cầu mới ra thông báo rộng rãi cho con em Lý Hòa khắp mọi miền tổ quốc và nước ngoài để đấu giá đặt tên đường và tên cầu rồi dùng số tiền thu được để ủng hộ cho các hộ nghèo và bổ xung quỹ công ích  là một việc nên làm.

Đường chưa đặt tên  nối từ chợ mới vào đến gần Đình Làng


Chợ Lý Hòa đang xây dựng
Cầu chưa đặt tên đi song song với cầu cụt 

No comments: