Xét nghiệm viêm gan B miễn phí

(Virus Viêm gan B)
Căn  cứ theo công văn số 37/CV-TTDS ngày 13 tháng 6 năm 2011  của TT dân số - KHHGĐ Huyện Bố Trạch.
Ngày 21 tháng 6 năm 2011 TYT Hải Trạch sẽ phối kế hợp với  TT dân số - KHHGĐ Huyện Bố Trạch. khám điều trị phụ khoa miễn phí cho chị em phụ nữ ngoài ra còn kiểm tra sức khỏe cho những cặp nam - nữ chuẩn bị kết hôn và mới kết hôn.
Đây là một hoạt động có ý nghĩa mang lại lơi ích thiết thực, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng tại các xã có đề án 52, đặc biệt có xét nghiệm Viêm gan B miễn phí.
Vì số lượng có hạn ( 50 người) nên những cặp nam - nữ chuẩn bị kết hôn và mới kết hôn đăng ký trước tại BDS &  KHHGĐ xã Hải Trạch hoặc tại TYT xã Hải Trạch, thời gian đăng ký từ ngày thông báo đến ngày 20 tháng 6 năm 2011.
Công văn của TT DS & KHHGĐ Huyện Bố Trạch


 (Khám thai tại TYT Ngày 16/6/2011)        (Tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi tại TYT Hải Trạch)

No comments: