Biển quê hương

Sáng nay tranh thủ dậy sớm dể ra biển chụp vài phô hình, ra đến nơi thấy bà con đi biển vào, muốn chụp nhiều nhưng vì thời tiết xấu sợ hình không được nét..

No comments:BBT mong nhận được sự trợ giúp của bạn đọc. Liên hệ số điện thoại 0912 414 848. Email: bslyhoa@gmail.com. Tài khoản: HỒ VĂN THUÂN. Số TK: 3801205203209. Ngân hàng Agribank Bắc Quảng Bình.