PHÒNG CHỐNG BỆNH MẮT HỘT

Bài XIII
PHÒNG CHỐNG BỆNH MẮT HỘT

Bệnh mắt hột là do vi rút gây nên khả năng lây lan mạnh trong cộng đồng,có thể gây nên mù mắt ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người.
Bệnh mắt hột có thể gây ra các biến chứng như:
-        Viêm kết mạc phối hợp.
-        Toét mắt( Viêm bờ mi)
-        Quặn,long xiêu.
-        Loét giác mạc
-        Khô mắt gây mù mắt.
-        Viêm túi lệ
Vi rút mắt hột tồn tại trong nước mắt,dữ của người bị bệnh mắt hột.
Bệnh truyền từ mắt đau sang mắt lành ,bằng tay,khăn mặt,nước,chậu rữa mặt...Ruồi có khả năng truyền vi rút mắt hột và các tạp trùng khác sang mắt người lành.
Muốn không bị bệnh mắt hột mọi người cần chú ý đến công tác phòng bệnh như:
-        Tăng cường vệ sinh  môi trường,vệ sinh phân,nước,rác.
-        Chú ý không dùng,tắm giặt nơi nguồn nước bẩn.
-        Dùng riêng khăn mặt sạch
-        Tăng cường diệt ruồi.
-        Khi bị bệnh mắt hột cần được điều trị tích cực để tránh lây lan.

No comments: