Phun hóa chất chủ động phòng chống sốt xuất huyết


Từ ngày 12.7 đến 15.7, Trung tâm Y tế Dự Phòng Huyện Bố Trạch tổ chức phun hóa chất chủ động phòng, chống sốt xuất huyết tại xã  Hải Trạch.
Kết quả giám sát véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết trong 6 tháng đầu năm nay tại  xã  Hải Trạch cho thấy: các chỉ số mật độ muỗi, nhà có muỗi, nhà có bọ gậy, dụng cụ chứa nước có bọ gậy và chỉ số bọ gậy ở các hộ gia đình trong dân cư đều vượt ngưỡng cho phép. Trong đó, quan trọng nhất là chỉ số mật độ muỗi  đều vượt ngưỡng trên 1 và chỉ số bọ gậy trên 50.
Để phun thuốc đạt hiệu quả cao, cán bộ nhân dân cần triển khai  xử lý diệt lăng quăng khơi thông cống rảnh, thau vét các dụng cụ chứa nước. Mục tiêu đưa ra là phấn đấu giảm ít nhất 90% mật độ muỗi sau mỗi đợt phun hóa chất

No comments: